Esnafa Özel Tarifeleri

 

Tarife Paketi

Paket Ücreti
(TL)

Paket dahilinde
bedava görüşme (dk)

Paket aşım ücreti/dk
(Şİ,ŞA,444,UA
1.KADEME PSTN)

Paket aşım
ücreti/dk
(GSM)

Esnafa Özel 250

29,99

250

30 krş

30 krş

Esnafa Özel 450

39,99

450

30 krş

30 krş

Esnafa Özel Özgür

69,99

3.000

30 krş

30 krş

  • Esnafa Özel tarife paketleri ile sunulan bedava dakikalar şehir içi, şehirlerarası, GSM (Turkcell - 053, Vodafone - 054, Avea - 050, 055) Uluslararası Aramalar; I. Kademe PSTN ve 444 yönlerine yapılan aramaları kapsamaktadır.
  • Yukarıdaki ücretlere % 18 KDV ve % 15 ÖİV dahil edilmiştir.
  • Paket aşımı ücretlendirmesi paket dahilinde sunulan yönleri içermektedir.
  • Sadece detay alınabilen santrallerden hizmet alan aboneler bu tarifelerden faydalanabileceklerdir.
  • Tarifeden işyeri olduğunu beyan eden müşterilerimiz faydalanabilecektir. Ancak, kamu kurumları, LTD. A.Ş. v.b. tüzel kişilikteki işyerleri ve çağrı merkezi hizmeti veren işyerleri faydalanamayacaktır.
  • Tarifeden gerçek kişi aboneler faydalanabilir.
  • Bu tarifeler ticari amaçlı olarak 3. kişilere kullandırılamayacaktır.
  • Tarifeden en fazla 5 PSTN hattı olan müşteriler faydalanabilir.
  • Esnafa Özel tarifeler Türk Telekom tarafından sunulan herhangi bir ses havuz uygulamasına dahil edilemez.

Esnafa Özel Tarife Paketi, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) tarafından şahsa veya şahıs şirketlerine ait olan işyerlerine yönelik olarak hazırlanan ve İşyeri Sahibi’nin/işyerindeki telefon hatları adına tahsisli olan Abone’nin, Ülke genelinde kendisine tahsisli telefon hattı sayısının en fazla 5 (beş) adet olması ve söz konusu telefon hatlarının Abone tarafından işyerinde kullanıldığının beyan edilmesi koşuluyla yararlanılabilen bir tarife paketidir. Abonenin istenen şartları taşımadığının anlaşılması durumunda ise Türk Telekom, hizmette kesintiye sebebiyet vermemek amacıyla, önceden Abone tarafından onay verilmesi şartını beklemeksizin, Esnafa Özel 250 Tarife Paketi’ndeki işyeri telefonlarını Ev Avantaj 300 Tarife Paketi’ne; Esnafa Özel 450 Tarife Paketi’ndeki işyeri telefonlarını Ev Avantaj 600 Tarife Paketi’ne; Esnafa Özel Özgür Tarifesi’ndeki işyeri telefonlarını Ev Avantaj Özgür Tarife Paketi’ne geçirebilecek ve bu işlem sonrasında Abone’yi bilgilendirecektir.  Abone, bu durumda herhangi bir itirazda bulunamaz. Abone’nin, Türk Telekom tarafından geçirildiği Ev Avantaj 300/Ev Avantaj 600/Ev Avantaj Özgür Tarife Paketi’ndeki ücretleri ilgili Tarife Paketi’nde kaldığı süre boyunca  ödeme yükümlülüğü saklı kalmak koşuluyla, Tarife Paketi’ni geçiş yapabileceği başka bir Tarife Paketi ile değiştirme hakkı her zaman için saklıdır.

 

 

 

Haberler | Site Haritası | Mail

Copyright © Kayanet

KAYANET